URSIL pripravil priporočila za upravljanje kolektivnih organizacij v Sloveniji

SLOVEPosvet o osnutku dokumenta s predstavniki kolektivnih organizacij bo 5. 8. 2014

Urad za intelektualno lastnino je pripravil Priporočila upravljanja kolektivnih organizacij v Republiki Sloveniji. Objavljamo osnutek dokumenta, ki je bil poslan vsem organizacijam za kolektivno upravljanje avtorske in sorodnih pravic in o katerem bo tekla razprava na posvetu med predstavniki urada in predstavniki teh organizacij, ki bo 5. avgusta 2014 v prostorih urada.

Priporočila je urad sprejel z namenom zagotoviti boljše upravljanje kolektivnih organizacij v Republiki Sloveniji in večjo preglednost njihovega delovanja. Urad meni, da bosta boljše upravljanje in večja preglednost delovanja kolektivnih organizacij v družbi zagotavljala boljšo osnovo za večje razumevanje pomena avtorske in sorodnih pravic in s tem nasploh pomena in vrednosti ustvarjalnosti v Republiki Sloveniji.

Pri oblikovanju priporočil je urad upošteval slovensko zakonodajo, smernice in priporočila, kot veljajo v EU, etična načela poslovne kulture in dobro prakso za odgovorno in kakovostno upravljanje kolektivnih organizacij.

Kolektivne organizacije so kompleksne institucije glede na kompleksnost pravic, ki jih upravljajo. Tarife, ki jih kolektivne organizacije sprejemajo in pravila delitve nadomestil upravičencem, niso vedno razumljive in logične na prvi pogled.

Določila priporočil imajo za kolektivne organizacije naravo smernic, ki kot takšna niso pravno zavezujoča.

Source: SIPO

Post a Response

Your email address will not be published. Fields marked with * are mandatory.