Sudjelovanje Zavoda na 54. zasjedanju skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO)

WIPO_GA_2014_3U Ženevi je od 22. do 30. listopada 2014. održano 54. godišnje zasjedanje skupština Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo (WIPO), na kojem je sudjelovala delegacija Republike Hrvatske u sastavu: gđa. Vesna Vuković, veleposlanica pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi, gđa. Ljiljana Kuterovac, ravnateljica Državnog zavoda za intelektualno vlasništvo (DZIV) koja je ujedno bila i voditeljica delegacije, gđa Ana Rački Marinković, zamjenica ravnateljice DZIV-a, te gđa Jasna Derviš, savjetnica ministra pri Stalnoj misiji Republike Hrvatske pri UN-u u Ženevi.

Na zasjedanju, na kojem su sudjelovali predstavnici 187 zemalja članica WIPO-a, raspravljen je rad organizacije u protekloj godini te je donesen niz odluka vezanih uz njezino daljnje djelovanje i aktivnosti. Zasjedanje je po prvi puta održano u novoj konferencijskoj dvorani organizacije koja je tom prilikom i svečano otvorena.

Kao i prethodnih nekoliko godina, ovogodišnja skupština WIPO-a bila je obilježena izrazitim razlikama između stavova zemalja članica oko brojnih pitanja rada organizacije.

Najznačajniji rezultat ovogodišnjeg zasjedanja je prihvaćanje novog višeg rukovodstava organizacije, odnosno novih zamjenika i pomoćnika koje je glavni direktor WIPO-a odabrao za suradnike u svojem drugom, šestogodišnjem mandatu upravljanja organizacijom započetom 1. listopada. Uz to, raspravljeni su odnosno razmotreni rezultati rada organizacije u određenim tehničkim područjima te je, između ostaloga, Singapurskom uredu za intelektualno vlasništvo odobren status ovlaštenog tijela za međunarodno pretraživanje  i preliminarno ispitivanje prema Ugovoru o suradnji u području patenata (tzv. PCT ureda), odnosno usvojene su određene postupovne odredbe o okviru međunarodnih sustava za registraciju patenata, žigova i industrijskog dizajna. Međutim, značajnim neuspjehom može se smatrati izostanak dogovora o nizu važnih tema, osobito onih koji se tiču normativnog djelovanja WIPO-a. Zasjedanje skupština WIPO-a je prekinuto iza ponoći zadnjeg dana zasjedanja, bez usvojenog plana rada Stalnog odbora za autorsko pravo i srodna prava i plana rada Međuvladinog odbora za intelektualno vlasništvo i genetske resurse, tradicionalno znanje i folklor (IGC). Niti ove godine, iako je ova točka na dnevnom redu već nekoliko uzastopnih zasjedanja, zbog nemogućnosti postizanja dogovora oko prijepornih pitanja nije odlučeno o zakazivanju diplomatske konferencije radi pripreme međunarodnog ugovora o formalnostima u području industrijskog dizajna. Nije postignut niti dogovor oko točke dnevnog reda koja se odnosila na osnivanje daljnjih vanjskih ureda WIPO-a budući da države članice niti ove godine nisu postigle konsenzus o osnovnom principu po kojem će se ti uredi u budućnosti otvarati, kao  niti o broju i dinamici otvaranja takvih ureda.

U okviru sudjelovanja na zasjedanju skupština WIPO-a, delegacija Republike Hrvatske koju je predvodila ravnateljica DZIV-a održala je bilateralni sastanak sa g. Francisom Gurryem, glavnim direktorom WIPO-a, na kojem se, uz razmjenu mišljenja o aktualnostima u radu WIPO-a, razgovaralo o mogućnostima i modalitetima daljnjeg razvoja suradnje između WIPO-a i Republike Hrvatske odnosno DZIV-a.

 

Post a Response

Your email address will not be published. Fields marked with * are mandatory.