Romania

Section RSS

Intellectual property laws from Romania

L E G E A Nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante (2007)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 65/26.I.2007 37 REPUBLICÃRI L E G E A Nr. 255/1998 privind protecţia noilor soiuri de plante*) CAPITOLUL I Dispoziţii generale ARTICOLUL 1 Obiectul protecţiei (1) Drepturile amelioratorului asupra noilor soiuri de plante aparţin‚nd tuturor genurilor şi speciilor de plante,incluz‚nd, printre altele, hibrizii Óntre genuri şi specii, sunt protejate, […]

LAW 84/1998 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS (2010)

LAW 84/1998 ON TRADEMARKS AND GEOGRAPHICAL INDICATIONS, AS REPUBLISHED IN 2010, IN THE OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA, PART I, NO. 350 OF 27/05/2010 Chapter I General Provisions Art.1 (1) Rights in trademarks and geographical indications are recognized and protected on the territory of Romania in accordance with the provisions of this Law. (2) The present […]

Law No. 129/1992 on the Protection of Designs (2007)

OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA, PART I, NO.876/20 DECEMBER 2007 REPUBLICATION DESIGN LAW 1 NO. 129/1992 CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS Art. 1. (1) The rights in designs shall be acquired and protected on the territory of Romania by the registration with the State Office for Inventions and Trademarks, hereinafter called OSIM, pursuant to the provisions […]

Law No. 350/2007 on Utility Models

LAW ON UTILITY MODELS The Parliament of Romania has adopted this law. CHAPTER I – General Provisions Art. 1 – (1) The utility model shall protect, under this law, any technical invention, provided that it is new, it exceeds the framework of mere professional skill and it is susceptible of industrial application. (2) The following, […]

Law No. 64/1991 of October 11, 1991 on Patents (as last amended by Law No. 28/2007)

OFFICIAL GAZETTE OF ROMANIA, PART I, NO.541/ 8 AUGUST 2007 REPUBLICATION PATENT LAW NO.64/19911 CHAPTER I – GENERAL PROVISIONS Art. 1 – The rights in inventions shall be recognized and protected on the territory of Romania by the grant of a patent by the State Office for Inventions and Trademarks under the conditions specified by […]

Law on Copyright and Neighboring Rights (2006)

Law No. 8 of March 14, 1996 on Copyright and Neighboring Rights TITLE I COPYRIGHT PART I General Provisions CHAPTER I Introductory Provisions Art. 1.—(1) The copyright in a literary, artistic or scientific work and in any similar work of intellectual creation shall be recognized and guaranteed as provided in this Law. That right vests […]

LAW ON THE PROTECTION OF THE NEW PLANT VARIETIES (2007)

Official Gazette of Romania, Part I, no. 65/26.01.2007 REPUBLICATION LAW ON THE PROTECTION OF THE NEW PLANT VARIETIES*), no. 255/1998 CHAPTER I General Provisions ARTICLE 1 Object of protection (1) Breeder’s rights in the new plant varieties of all genera and species of plants, including, among others, the hybrids between genera and species, are protected, […]

LAW ON THE PROTECTION OF TOPOGRAPHIES OF SEMICONDUCTOR PRODUCTS (2006)

LAW NO. 16 OF 6 MARCH 1995 ON THE PROTECTION OF TOPOGRAPHIES OF SEMICONDUCTOR PRODUCTS Chapter I Object of Protection Art. 1 Topographies of semiconductor products shall be protected on the territory of Romania by registration with the State Office for Inventions and Trademarks, under the conditions provided for by this law. Art.2 For the […]

LAW ON TRANSITIONAL PROTECTION OF PATENTS FOR INVENTIONS (1998)

LAW on transitional protection of patents for inventions (No. 93/13 May 1998) Article 1- The Romanian State recognizes a transitional protection for owners of patents having priority before 21January 1991 in a State Member of the Paris Union for the Protection of Industrial Property or of the World Trade Organization for inventions having as subject-matter […]

LEGE privind modelele de utilitate (2007)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 851/12.XII.2007 PARLAMENTUL ROMÂNIEI CAMERA DEPUTAŢILOR SENATUL LEGE privind modelele de utilitate Parlamentul României adoptă prezenta lege. CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. — (1) Modelul de utilitate protejează, în condițiile prezentei legi, orice invenție tehnică, cu condiția să fie nouă, să depășească nivelul simplei îndemânări profesionale și să […]

Lege nr. 337 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate (2005)

LEGE nr. 337 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate EMITENT: PARLAMENTUL; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.094 din 5 decembrie 2005; Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ART. I Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. […]

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor şi modelelor industriale

LEGE pentru modificarea şi completarea Legii nr. 129/1992 privind protectia desenelor şi modelelor industriale Parlamentul României adoptă prezenta lege. Art. 1. -Legea nr. 129/1992 privind protecţia desenelor şi modelelor industriale, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea 1, nr. 193 din 26 martie 2003, cu modificările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează: […]

LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate (2005)

LEGE nr. 337 din 29 noiembrie 2005 pentru modificarea si completarea Legii nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate EMITENT: PARLAMENTUL; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 1.094 din 5 decembrie 2005; Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ART. I Legea nr. 16/1995 privind protectia topografiilor circuitelor integrate, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. […]

LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante (2006)

LEGE nr. 119 din 4 mai 2006 pentru modificarea si completarea Legii nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante EMITENT: PARLAMENTUL; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 409 din 11 mai 2006; Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. ART. I Legea nr. 255/1998 privind protectia noilor soiuri de plante, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea […]

LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie (2007)

MONITORUL OFICIAL AL ROMANIEI, PARTEA 1, Nr. 44/19.1.2007 LEGI SI DECRETE PARLAMENTUL ROMANIEI CAMERA DEPUTATILOR SENATUL LEGE pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. Art. 1. Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, republicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea 1, nr. 752 din 15 […]

Lege privind dreptul de autor si drepturile conexe (2006)

Lege nr. 8/1996 din 14/03/1996 Versiune actualizata la data de 03/08/2006 privind dreptul de autor si drepturile conexe@ __________ @Text actualizat la data de 03.08.2006, avandu-se in vedere urmatoarele acte: – Legea nr. 146/1997 – Legea nr. 285/2004 – O.U.G. nr. 123/2005 – O.U.G. nr. 190/2005 – Legea nr. 329/2006. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. […]

LEGE privind protectia topografiilor produselor semiconductoare din 6 martie 1995 (*republicata*)

LEGE nr. 16 din 6 martie 1995 (*republicata*) privind protectia topografiilor produselor semiconductoare EMITENT: PARLAMENTUL; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 824 din 6 octombrie 2006; CAP. I Obiectul protectiei ART. 1 Topografiile produselor semiconductoare sunt protejate pe teritoriul Romaniei, prin inregistrarea la Oficiul de Stat pentru Inventii si Marci, in conditiile prevazute prin prezenta lege. ART. […]

Lege privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie (1998)

Lege nr. 93 din 13 mai 1998 privind protecţia tranzitorie a brevetelor de invenţie EMITENT: PARLAMENTUL PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 186 din 20 mai 1998 Parlamentul României adoptă prezenta lege. ART. 1 Statul român recunoaşte o protecţie tranzitorie titularilor de brevete, cu dată de prioritate anterioară datei de 21 ianuarie 1991, dintr-un stat membru […]

Legea nr. 64/1991 din 11 octombrie 1991 privind brevetele de inventie (2007)

LEGE nr. 64 din 11 octombrie 1991 (*republicata*) privind brevetele de inventie*) EMITENT: PARLAMENTUL; PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr. 541 din 8 august 2007; ____________ *) Republicata in temeiul art. IV din Legea nr. 28/2007 pentru modificarea si completarea Legii nr. 64/1991 privind brevetele de inventie, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. […]

Legea privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire din 29 noiembrie 2005 (Legea 344/2005)

Parlamentul Romaniei Legea 344 din 29 noiembrie 2005 (Legea 344/2005) privind unele masuri pentru asigurarea respectarii drepturilor de proprietate intelectuala in cadrul operatiunilor de vamuire Publicat in Monitorul Oficial 1093 din 5 decembrie 2005 (M. Of. 1093/2005) Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege. CAPITOLUL I Dispozitii generale Art. 1. – Dispozitiile prezentei legi se aplica marfurilor […]

Rectificari la Legea nr. 64/1991 privind brevetele de inventie (2007)

MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 638/18.IX.2007 RECTIFICĂRI La forma republicată a Legii nr. 64/1991 privind brevetele de invenție, tipărită în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 541 din 8 august 2007, art. 74 se elimină*). *) Art. 74, fost art. 73 anterior republicării, a fost abrogat expres prin art. 298 alin. (1) […]