Croatia

Section RSS

Intellectual property laws from Croatina

Act on Amendments to the Plant Variety Protection Act of May 30, 2008 (promulgated by Decision No. 71-05-03/1-08-2 of June 4, 2008, OG No. 67/08) (2008)

Act on Amendments to the Plant Variety Protection Act of May 30, 20081 1 Provisional translation provided by the Croatian Authorities. (adoption date: May 30, 2008; entry into force: June 12, 2008) THE CROATIAN PARLIAMENT 2229 Pursuant to Article 88 of the Constitution of the Republic of Croatia, I hereby pass the DECISION PROMULGATING THE […]

Act on Amendments to the Plant Variety Protection Act of October 21, 2011

Act on Amendments to the Plant Variety Protection Act of October 21, 2011 (adoption date: October 21, 2011; entry into force: November 3, 2011) THE CROATIAN PARLIAMENT                                                         […]

Act on Geographical Indications and Designations of Origin of Products and Services and Act amending and supplementing the Geographical Indications and Designations of Origin of Products and Services Act (OG Nos. 173/2003, 76/2007 & 49/2011) (2011)

NN 173/2003, in force from January 1, 2004 *NN 76/2007, in force from July 31, 2007 **NN 49/2011, in force from May 7, 2011 Zagreb July, 2011 ACT ON GEOGRAPHICALINDICATIONS ANDDESIGNATIONS OF ORIGIN OF PRODUCTS AND SERVICES And ACT AMENDING AND SUPPLEMENTING THE GEOGRAPHICAL INDICATIONS AND DESIGNATIONS OF ORIGIN OF PRODUCTS AND SERVICES ACT*/**   […]

Act on Plant Variety Right Protection and Acts Amending and Supplementing the Plant Variety Protection Act (promulgated by Decision No. 081-97-1973/1 of November 28, 1997, OG Nos. 131/97, 62/00, 67/08 & 124/2011) (2011)

ZASTUPNIČKI DOM SABORA REPUBLIKE HRVATSKE Na osnovi članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O ZAŠTITI SORTI POLJOPRIVREDNOG BILJA Proglašavam Zakon o zaštiti sorti poljoprivrednog bilja, koji je donio zastupnički dom Sabora Republike Hrvatske na sjednici 21. studenoga 1997. Broj: 081-97-1973/1 Zagreb, 28. studenog 1997. Predsjednik Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman, v. […]

ACT ON REPRESENTATION IN THE AREA OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS and ACT ON AMENDMENTS TO THE ACT ON REPRESENTATION IN THE AREA OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS (2011, 2013)

NN 54/2005, in force from August 1, 2005 *NN 49/2011, in force from May 7, 2011 ** NN 54/2013, in force from May 15, 2013

NN 54/2005, in force from August 1, 2005 *NN 49/2011, in force from May 7, 2011 ** NN 54/2013, in force from May 15, 2013

Act on the Protection of Topographies of Semiconductor Products and Acts amending and supplementing the Protection of Topographies of Semiconductor Products Act (OG Nos. 173/2003, 76/2007, 30/2009 & 49/2011)

NN 173/2003, in force from January 1, 2004 *NN 76/2007, in force from July 31, 2007 **NN 30/2009, in force from March 17, 2009 ***NN 49/2011, in force from May 7, 2011 Zagreb, July 2011

NN 173/2003, in force from January 1, 2004 *NN 76/2007, in force from July 31, 2007 **NN 30/2009, in force from March 17, 2009 ***NN 49/2011, in force from May 7, 2011 Zagreb, July 2011

BERNSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU KNJIŽEVNIH I UMJETNIČKIH DJELA (1886)

NESLUŽBENI PRIJEVOD BERNSKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU KNJIŽEVNIH I UMJETNIČKIH DJELA Od 9. rujna 1886., dopunjena u Parizu 4. svibnja 1896., revidirana u Berlinu 13. studenoga 1908., dopunjena u Bernu 20. ožujka 1914., revidirana u Rimu 2. lipnja 1928., u Bruxellesu 26. lipnja 1948., u Stockholmu 14. srpnja 1967. i u Parizu 24. srpnja 1971. i […]

BUDIMPEŠTANSKI UGOVOR O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA ZA POTREBE PATENTNOG POSTUPKA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE   Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 1999. godine donijela   UREDBU   O PRISTUPANJU BUDIMPEŠTANSKOM UGOVORU O MEĐUNARODNOM PRIZNAVANJU DEPOZITA MIKROORGANIZAMA ZA POTREBE PATENTNOG POSTUPKA   Članak 1.   Republika Hrvatska […]

Copyright and Related Rights Act and Acts on Amendments to the Copyright and Related Rights Act (OG Nos. 167/2003, 79/2007 & 80/2011)

NN 173/2003 in force from October 30, 2003 *NN 79/2007 in force from August 7, 2007 **NN 80/2011 in force from July 13, 2011 Zagreb, July 2011

NN 173/2003 in force from October 30, 2003 *NN 79/2007 in force from August 7, 2007 **NN 80/2011 in force from July 13, 2011 Zagreb, July 2011

EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA 2000(EPC 2000)

EUROPSKA PATENTNA KONVENCIJA 2000(EPC 2000)   kako je usvojena Odlukom Upravnog vijeća od 28. lipnja 2001. godine   DIO I.OP ĆE I INSTITUCIONALNE ODREDBE Poglavlje I.OPĆE ODREDBE Članak 1. EUROPSKO PRAVO PRIZNAVANJA PATENATA Ovom se Konvencijom u državama ugovornicama utemeljuje zajednički pravni sustav za priznavanje patenata za izume.   Članak 2. EUROPSKI PATENT (1)   Patenti […]

Industrial Design Act and Acts on Amendments to the Industrial Design Act (OG Nos. 173/2003, 76/2007, 30/2009 & 49/2011) (2011)

INDUSTRIAL DESIGN ACT And THE ACT ON AMENDENTS TO THE INDUSTRIAL DESIGN ACT*/**/***   I. GENERAL PROVISIONS SUBJECT MATTER OF THE ACT Article 1 This Act provides the requirements for the protection of a design, regulates the right to protection, the acquisition of the industrial design, the scope and term of industrial design protection, exclusive […]

Konvencija kojom se osniva Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo (1967)

1 NESLUŽBENI PRIJEVOD Konvencija kojom se osniva Svjetska organizacija za intelektualno vlasništvo potpisana u Stockholmu 14. srpnja 1967. i izmijenjena 2. listopada 1979. Države ugovornice, Želeći pridonijeti boljem razumijevanju i suradnji među državama na njihovu zajedničku korist poštujući njihovu suverenost i jednakost, Želeći, promicanjem zaštite intelektualnog vlasništva u svijetu, potaknuti stvaralačku aktivnost, Želeći osuvremeniti i […]

Law on Alterations and Amendments on the Plant Variety Protection Law (promulgated by Decision No. 01-081-00-2157/2 of June 16, 2000, OG Nos. 131/97 & 62/2000)

REPUBLIC OF CROATIA THE LAW OF ALTERATIONS AND AMENDMENTS ON THE PLANT VARIETY PROTECTION LAW APPROVED BY THE PARLIAMENT OF THE REPUBLIC OF CROATIA on 14th June 2000 No: 01-081-00-2157/2 PUBLISHED IN THE OFFICIAL GAZETTE, No 62/00 on 16th June 2000 THE LAW OF ALTERATIONS AND AMENDMENTS ON THE PLANT VARIETY PROTECTION LAW Article 1. […]

LOKARNSKI SPORAZUM o ustanovljenju Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn

1 LOKARNSKI SPORAZUM o ustanovljenju Međunarodne klasifikacije za industrijski dizajn potpisan u Lokarnu, 8. listopada 1968. i izmijenjen, 28. rujna 1979. Članak 1 Osnivanje Posebne unije; prihvaćanje međunarodne klasifikacije (1) Zemlje na koje se primjenjuje ovaj sporazum formiraju Posebnu uniju. (2) One prihvaćaju istu klasifikaciju za industrijski dizajn (u daljem tekstu: međunarodna klasifikacija). (3) Međunarodna […]

MADRIDSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA (1891)

DRŽAVNI ZAVOD ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO 158 Na temelju točke III. Odluke o objavljivanju mnogostranih međunarodnih ugovora kojih je Republike Hrvatska stranka na temelju notifikacija o sukcesiji (»Narodne novine – Međunarodni ugovori« br. 12/93 odnosno 3/99),) Državni zavod za intelektualno vlasništvo objavljuje u izvorniku na engleskom i u prijevodu na hrvatskom jeziku Ovjereni primjerak Madridski sporazum […]

MEĐUNARODNA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU UMJETNIKA IZVOĐAČA, PROIZVOĐAČA FONOGRAMA I ORGANIZACIJA ZA RADIODIFUZIJU(Rimska Konvencija)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96.), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 16. rujna 1999. godine donijela UREDBU O PRISTUPANJU MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU UMJETNIKA IZVOĐAČA, PROIZVOĐAČA FONOGRAMA I ORGANIZACIJA ZA RADIODIFUZIJU Članak 1. Republika Hrvatska pristupa Međunarodnoj […]

NICANSKI SPORAZUM o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova (1957)

NICANSKI SPORAZUM o međunarodnoj klasifikaciji proizvoda i usluga radi registracije žigova od 15. lipnja 1957. revidiran u Stockholmu 14. srpnja 1967. i u Ženevi 13. svibnja 1977. te izmijenjen u Ženevi 28. rujna 1979. Članak 1 Osnivanje Posebne unije; prihvaćanje međunarodne klasifikacije; određivanje jezika klasifikacije. (1) Zemlje na koje se primjenjuje ovaj sporazum organizirale su […]

O PRISTUPANJU MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU NOVIH BILJNIH SORTI(UPOV Konvencija)

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 2 Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 14. prosinca 2000. godine donijela UREDBU O PRISTUPANJU MEĐUNARODNOJ KONVENCIJI ZA ZAŠTITU NOVIH BILJNIH SORTI Članak 1. Republika Hrvatska pristupa Međunarodnoj konvenciji za zaštitu novih biljnih sorti […]

ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ POHRANI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA

  HVATSKI SABOR   123   Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim         ODLUKU     O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU HAŠKOG SPORAZUMA O MEĐUNARODNOJ POHRANI INDUSTRIJSKOG DIZAJNA, OD 6. STUDENOGA 1925., REVIDIRANOG U HAGU, 28. STUDENOGA 1960. (HAŠKI AKT 1960.), I DOPUNJENOG U STOCKHOLMU, 14. SRPNJA 1967., S IZMJENAMA […]

PARIŠKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA(1883)

NESLUŽBENI PRIJEVOD Službeni engleski tekst utvrđen u skladu s člankom 29., stavkom 1., točkom b) PARIŠKA KONVENCIJA ZA ZAŠTITU INDUSTRIJSKOG VLASNIŠTVA od 20. ožujka 1883. revidirana u Bruxellesu 14. prosinca 1900., u Washingtonu 2. lipnja 1911., u Hagu 6. studenoga 1925., u Londonu 2. lipnja 1934., u Lisabonu 31. listopada 1958. i u Stockholmu 14. […]

Patent Act And THE ACT ON AMENDING THE PATENT ACT (2013)

NN 173/2003, in force from January 1, 2004 *NN 87/2005, in force from July 18, 2005 **NN 76/2007, in force from July 31, 2007 ***NN 30/2009, in force from March 17, 2009 ****NN 128/2010, in force from November 25, 2010 *****NN 49/2011, in force from May 7, 2011 ******NN 76/2013, in force from June 29, 2013 Zagreb July, 2013

NN 173/2003, in force from January 1, 2004 *NN 87/2005, in force from July 18, 2005 **NN 76/2007, in force from July 31, 2007 ***NN 30/2009, in force from March 17, 2009 ****NN 128/2010, in force from November 25, 2010 *****NN 49/2011, in force from May 7, 2011 ******NN 76/2013, in force from June 29, 2013 Zagreb July, 2013

SPORAZUM O TRGOVINSKIM ASPEKTIMA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA(WTO;TRIPS)

NESLUŽBENI PRIJEVOD SPORAZUM O TRGOVINSKIM ASPEKTIMA PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA Dio I OPĆE ODREDBE I TEMELJNA NAČELA Dio II STANDARDI U SVEZI DOSTUPNOSTI, OBUJMA I UPORABE PRAVA INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA 1. Autorsko pravo i srodna prava 2. Žigovi 3. Zemljopisne oznake 4. Industrijski dizajn (modeli i uzorci) 5. Patenti 6. Planovi rasporeda (topografije) integriranih krugova 7. Zaštita […]

STRASBOURŠKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI PATENATA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 1999. godine donijela UREDBU O PRISTUPANJU STRASBOURŠKOM SPORAZUMU O MEĐUNARODNOJ KLASIFIKACIJI PATENATA Članak 1. Republika Hrvatska pristupa Strasbourškom sporazumu o međunarodnoj klasifikaciji patenata, sastavljenom u Strasbourgu, […]

Trademarks Act and Acts on Amendments to the Trademarks Act (OG Nos. 173/2003, 76/2007, 30/2009 & 49/2011)

NN 173/2003 , in force from January 1, 2004 *NN 76/2007, in force from July 31, 2007 **NN 30/2009, in force from March 17, 2009 ***NN 49/2011, in force from May 7, 2011 Zagreb, July 2011

NN 173/2003 , in force from January 1, 2004 *NN 76/2007, in force from July 31, 2007 **NN 30/2009, in force from March 17, 2009 ***NN 49/2011, in force from May 7, 2011 Zagreb, July 2011

UREDBU O PRISTUPANJU BEČKOM SPORAZUMU O USPOSTAVI MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE FIGURATIVNIH ELEMENATA ŽIGOVA

VLADA REPUBLIKE HRVATSKE 88 Na temelju članka 5. stavka 2. Zakona o sklapanju i izvršavanju međunarodnih ugovora (»Narodne novine«, broj 28/96), Vlada Republike Hrvatske je na sjednici održanoj 9. rujna 2004. godine donijela UREDBU O PRISTUPANJU BEČKOM SPORAZUMU O USPOSTAVI MEĐUNARODNE KLASIFIKACIJE FIGURATIVNIH ELEMENATA ŽIGOVA Članak 1. Republika Hrvatska pristupa Bečkom sporazumu o uspostavi Međunarodne […]

ZAKON O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA (1989)

HRVATSKI SABOR 110 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU PROTOKOLA KOJI SE ODNOSI NA MADRIDSKI SPORAZUM O MEĐUNARODNOJ REGISTRACIJI ŽIGOVA Proglašavam Zakon o potvrđivanju Protokola koji se odnosi na Madridski sporazum o međunarodnoj registraciji žigova, koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 14. srpnja 2003. Broj: 01-081-03-2607/2 […]

ZAKON O POTVRĐIVANJU SINGAPURSKOG UGOVO RA O PRAVU ŽIGA(2006)

HRVATSKI SABOR 118 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SINGAPURSKOG UGOVORA O PRAVU ŽIGA Proglašavam Zakon o potvrđivanju Singapurskog ugovora o pravu žiga, koji je Hrvatski sabor donio na sjednici 26. studenoga 2010. godine. Klasa: 011-01/10-01/144 Urbroj: 71-05-03/1-10-2 Zagreb, 3. prosinca 2010. Predsjednik Republike Hrvatske prof. dr. […]

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O PATENTNOM PRAVU (PLT)

  HRVATSKI SABOR   103   Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim   ODLUKU   O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O   PATENTNOM PRAVU (PLT)   Proglašavam Zakon o potvrđ ivanju Ugovora oi patentnom pravu (PLT), koji je donio Hrvatski sabor na sjednici 1. listpada 2004. godine.   Broj: 01-081-04-3133/2   Zagreb, […]

ZAKON O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA (SPORAZUM O SURADNJI I PROŠIRENJU)

HVATSKI SABOR 124 Na temelju članka 88. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU SPORAZUMA IZMEĐU VLADE REPUBLIKE HRVATSKE I EUROPSKE PATENTNE ORGANIZACIJE O SURADNJI NA PODRUČJU PATENATA (SPORAZUM O SURADNJI I PROŠIRENJU) Proglašavam Zakon o potvrđivanju Sporazuma između Vlade Republike Hrvatske i Europske patentne organizacije o suradnji na području patenata (Sporazum […]

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O AUTORSKOM PRAVU SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO(Ženeva, 1996)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA 65 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O AUTORSKOM PRAVU SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o autorskom pravu Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. travnja 2000. […]

ZAKON O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZVEDBAMA I FONOGRAMIMA SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO (Ženeva, 1996)

ZASTUPNIČKI DOM HRVATSKOGA DRŽAVNOG SABORA 64 Na temelju članka 89. Ustava Republike Hrvatske, donosim ODLUKU O PROGLAŠENJU ZAKONA O POTVRĐIVANJU UGOVORA O IZVEDBAMA I FONOGRAMIMA SVJETSKE ORGANIZACIJE ZA INTELEKTUALNO VLASNIŠTVO Proglašavam Zakon o potvrđivanju Ugovora o izvedbama i fonogramima Svjetske organizacije za intelektualno vlasništvo, koji je donio Zastupnički dom Hrvatskoga državnog sabora na sjednici 26. […]