Zelena knjiga: Geografske označbe neživilskih proizvodov

Еvropska komisija je 15. julija objavila Zeleno knjigo: Geografske označbe neživilskih proizvodov, ki je pobuda za razširitev sistema varstva geografskih označb Evropske unije na nekmetijske proizvode. Urad RS za intelektualno lastnino v luči čim boljšega izkoriščanja tako slovenskega kot tudi evropskega tradicionalnega znanja in obrti spodbuja zainteresirano javnost, da se seznani z dokumentom in s svojimi pogledi prispeva k oblikovanju enotnega sistema zaščite tradicionalnih proizvodov v EU. V zvezi z posameznimi nacionalnimi zakonodajnimi ureditvami je bila v letu 2012 narejena tudi obširnejša študija, ki je v angleškem jeziku dostopna na http://ec.europa.eu/internal_market/indprop/geo-indications/index_en.htm#maincontentSec3, skupaj z ostalimi  informacijami.

Ste tudi vi mnenja, da si slovenske tradicionalne posebnosti in obrti ter bogata kulturna dediščina zaslužijo ustrezno pravno zaščito in prepoznavanje znotraj EU?

Pozivamo vas, da nam pošljete pisne prispevke na Zeleno knjigo na naslov sipo(at)uil-sipo.si do 31. septembra 2014.

Source: SIPO

Post a Response

Your email address will not be published. Fields marked with * are mandatory.