Upravljanje avtorske sledne pravice na ravni EU

Zainteresirane strani na tem področju podpisale skupni dokument

17. februarja 2014 so predstavniki kolektivnih organizacij, avtorjev in trgovcev z umetninami (trgovcev z umetniškimi deli, galerij, dražbenih hiš) podpisali dokument “Ključna načela in priporočila o upravljanju avtorske sledne pravice” (Key Principles and Recommendations on the management of the Author Resale Right), pod pokroviteljstvom evropskega komisarja za notranji trg in storitve Michela Barniera. Ta dokument je rezultat dialoga med zainteresiranimi stranmi, ki ga je spodbudila Evropska komisija v želji izboljšati upravljanje avtorske sledne pravice.

Več informacij in besedilo dokumenta je na voljo na naslovu http://ec.europa.eu/internal_market/copyright/resale-right/index_en.htm#keyprinciples.

Sledna pravica v Sloveniji je urejena v 35. členu Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP) in se upravlja obvezno kolektivno, vendar ustrezna kolektivna organizacija še ni ustanovlje.

Source: SIPO

Post a Response

Your email address will not be published. Fields marked with * are mandatory.